Welkom bij Incentra!

Bij Incentra Schoonmaakdiensten werken we graag efficiënt en dat begint met een goede planning. Deze wordt door een van onze accountmanagers in samenspraak met u gemaakt. Een goed werkprogramma en een goede planning zijn immers de basis van goed schoonmaakonderhoud. Zowel de medewerkers van Incentra Schoonmaakdiensten als onze opdrachtgevers, weten hierdoor altijd waar ze aan toe zijn. Onze medewerkers weten wat ze moeten doen, in welke ruimte, hoe en wanneer. En u, als opdrachtgever bent ervan op de hoogte wanneer de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.

Bij Incentra houden we ons aan de gemaakte afspraken, communiceren hier duidelijk over en houden het graag praktisch. In elk pand dat bij ons in onderhoud is weten wij de laatste stand van zaken. Conform de gemaakte afspraken ontvangt u periodiek een bondige evaluatierapportage met gegevens over ureninzet, waargenomen schade, schadeherstel, meer-uren en klachtenregistratie. Buiten de overeengekomen communicatiemomenten is het natuurlijk altijd mogelijk om met Incentra in contact te treden, door te bellen of te mailen met uw accountmanager of via onze medewerkers op de werkvloer.